Mitsubishi Pajero  เพิ่มความเพลิดเพลินในการขับขี่ กับ #Android ตรงรุ่น ที่ได้คุณภาพ เข้ารูปสวยงามภาพระดับ Full HD

- Android For Mitsubishi Pajero

- CPU 8 Core Snapdragon

- Ram 4GB

- Rom 64GB

 

 

 

 

 

 

Top